USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

Mądrze chroń siebie, rodzinę oraz swoje mienie

Oferujemy porównania i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań dla potrzeb indywidualnych każdego klienta, spośród ofert dostępnych
na polskim rynku ubezpieczeń. W miłej atmosferze i w krótkim czasie zapoznamy Państwa z najciekawszymi ofertami.

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia autocasco.
 • Ubezpieczenia assistance.
 • Ubezpieczenia NW kierowcy i pasażerów.
 • Pakiety ubezpieczeniowe.

 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. wykonywanego zawodu
Ubezpieczenia OC dla lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego
oraz wszystkich innych grup zawodowych.

 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (indywidualne, zbiorowe).
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
  oraz kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.
 • Ubezpieczenie domu w budowie.
 • Ubezpieczenie domu letniskowego.
 • Ubezpieczenie mieszkań i domów.
 • Ubezpieczenie ochrony prywatnej.

Ubezpieczenia w podróży

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Responsive image
Responsive image