O NAS

Biuro rachunkowe Pro-Biz

Powstało na bazie 15-sto letniego doświadczenia zawodowego właściciela firmy zdobytego w dziedzinie Finansów Księgowości i Ubezpieczeń związanego
z obsługą dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych, indywidualnej działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.

Częste zmiany przepisów prawa podatkowego oraz prawa pracy wymagają czasochłonnego zagłębiania się w treści ustaw ich wykładni i interpretacji
w różnych sytuacjach.
Przekazując prowadzenie księgowości do biura rachunkowego ogranicza się czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.
Wyklucza się również ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości oraz związane z tym faktem nieprzewidziane koszty.

Zachęcam i zapraszam do współpracy!
Maciej Józefiak

W ramach współpracy z Biurem będą Państwo otrzymywać bieżące informacje księgowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i pracy.

Usługi oferowane przez firmę są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Połączenie zakresu uzupełniających się usług, znajomości rynku i kompetencji zawodowych stwarza możliwości szerokiego zakresu współpracy
oraz dalszego rozwoju.