KADRY, PŁACE, ZUS

Kompleksowe rozliczenia kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

  • Sporządzanie listy płac oraz rozliczenie wynagrodzeń.
  • Sporządzanie dokumentacji i rozliczeń z PFRON.
  • Sporządzanie deklaracji PIT 4 oraz złożenie do US.
  • Przygotowanie i wysłanie deklaracji ZUS.
  • Rozliczenie ZUS właściciela oraz roczne rozliczenie PIT, mogące obejmować także dochody spoza działalności gospodarczej, wliczone jest w cenę prowadzenia księgowości.
  • Sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników – PIT 11, PIT 8.
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników.
  • Przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.